Lidmaatschap Biowinkelvereniging

Lid Worden?

Laten we onze krachten bundelen!
Ben je winkelier, heb jij een speciaalzaak, bakker, slagerij, supermarkt of boerderijwinkel en verkoop je minimaal 90% biologisch? Dan is lidmaatschap van de Biowinkelvereniging interessant voor jou! Als lid van de Biowinkelvereniging profiteer je van diverse ledenvoordelen en krijg je ondersteuning bij overstijgende zaken. Wij staan voor onze koplopers functie, onze zichtbaarheid in het huidige biologische landschap.

De thema’s positionering, communicatie en wetgeving zijn een serieuze uitdaging voor ons. Het beheersen van dit soort thema’s vergt immers niet alleen (up-to-date) kennis en kunde, maar ook tijd en geld. Juist dáárom word je lid van de Biowinkelvereniging: krachten bundelen met gelijkgestemden, van elkaar leren én nog beter: profiteren van diverse overkoepelende ledenvoordelen! Benieuwd wat een lidmaatschap van de Biowinkelvereniging precies inhoudt?

De biologische speciaalzaak heeft als koploper een heel breed en minimaal 90% biologisch assortiment en creëert met lokale boeren/producenten een sterke community voor een verdere verduurzaming van ons voedselsysteem.

Wat zijn de voordelen?
Als lid van de vereniging profiteer je van de kennis, ervaring én connecties van andere leden. Een groep gelijkgestemden waarop je kunt terugvallen en waarmee je gezamenlijk naar buiten kunt treden als hier behoefte aan is. Samenwerken aan een krachtige en eensgezinde biologische sector; dat is ons streven! Daarnaast profiteert élk lid van de volgende aantrekkelijke ledenvoordelen:

  • Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
  • Ondersteuning en behartiging van de Skal winkelcertificering
  • Sectorspecifieke belangenbehartiging voor wetgeving
  • Aantrekkelijke kortingen deelname beurzen & workshops en inspiratiedagen
  • Korting op de digitale leermodules voor personeel via de Bio Academy
  • Ontvangst van de e-nieuwsbrief over actualiteiten in wetgeving, certificering, overkoepelende campagnes
  • Ruimte om mee te praten/denken
  • Ondersteunende dienstverlening zoals het CWA

Met wie werken we samen?
Wij werken nauw samen met koepelorganisatie Bionext en zusterorganisaties Biohuis (boeren & tuinders) en BioNederland (handel & verwerking) Uiteraard delen we de nodige kennis en ervaring met elkaar, maar deze samenwerking zorgt er ook voor dat we alle ontwikkelingen in de biologische sector continu op de voet kunnen blijven volgen. Dankzij onze professionele interactie met onafhankelijk toezichthouder Skal blijven we scherp op veranderende wet- en regelgeving. Kortom; leden van de Biowinkelvereniging weten zeker dat ze altijd up-to-date blijven in de dynamische biologische sector!

Vergaar specialistische kennis en ga de samenwerking aan!
De Biowinkelvereniging biedt de mogelijkheid om je netwerk te verbreden en effectief samen te werken met verschillende schakels in de biologische keten. Je wordt uitgenodigd voor diverse inspiratie- en kennisbijeenkomsten en workshops. Deze onderlinge kennisdeling is essentieel. De Biowinkelvereniging heeft tevens een nauwe samenwerking met de BioAcademy. Kortom: BioNederland biedt kennis, support en middelen om succesvoller te ondernemen binnen de biologische sector!

Ook belangrijk om te weten…
De contributie voor 2024 bedraagt: € 425,00. Wil je je lidmaatschap opzeggen? Doe dit dan uiterlijk 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar. De opzegging gaat in op de eerstvolgende 1 januari nadat je 12 maanden lid bent geweest. Als je lid wordt van de Biowinkelvereniging ga je automatisch akkoord met onze statuten en het huishoudelijke reglement, deze zijn op te vragen via info@biowinkelvereniging.nl

Lid worden