Wetgeving

Verzoek aan LNV om te praten over wijze Skal inspecties en tarieven

Namens de Biowinkelvereniging hebben wij 9 november j.l. een schriftelijk verzoek ingediend tot een gesprek bij LNV neergelegd. LNV is de opdrachtgever voor Skal. Wij blijven tegen de (gemaakte) financiële en administratieve hoogte lasten aanlopen. Willen wij daar beweging in krijgen dan dienen wij met LNV om tafel te gaan. Op dit moment wachten wij (met smart) de presentatie van het Nationaal Strategisch Plan voor Biologisch af en zullen n.a.v. van de plannen pro-actief handelen.

De afgelopen jaren heeft de Biowinkelvereniging zich stevig ingezet om mét Skal de certificering op te zetten voor de biologische speciaalzaken; onder formule & franchise en voor de zelfstandigen. Echter blijven wij dus tegen de (gemaakte) financiële en administratieve hoge lasten aanlopen. Daarnaast is ons advies, aan Skal, om de manier van inspecteren onder de loep te nemen en opnieuw in te richten. Eerder zijn wij in gesprek geweest met Skal zelf, echter lopen wij daar tegen een onbeweeglijke muur aan.

De biologische speciaalzaak-sector heeft proactief geschakeld. Zo is er veel vanuit Udea& Odin gefaciliteerd om de inspecteurs op weg te helpen. Als gevolg van onze ‘vroegtijdige instap’ en medewerking hebben Odin, Udea (Ekoplaza winkels) en zelfstandige speciaalzaken, zowel vorig jaar als dit jaar veel meer kosten dan iedere winkelier of retailer die er kennelijk mee weg komt nog steeds niet gecertificeerd te zijn.

De Biowinkelvereniging heeft zich, vanaf het eerste moment, met name ontfermt over de zelfstandige winkeliers, met begeleiding, aanmoediging, vraagbaak hoe de inspectie het beste aan te vliegen en de administratieve lasten zo makkelijk en mogelijk te maken; o.a. door een certificeringshandboek op te stellen. Op regelmatige basis heeft de Biowinkelvereniging overleg met inspecteurs en medewerkers van Skal om voorgelegde problemen / onduidelijkheden op te helderen.

Wat ons inziens ontbreekt in de uitvoering van inspecties door Skal in onze winkels is het besef dat de risico’s heel anders liggen; in de winkels van Udea en van Odin is er nauwelijks verwisseling mogelijk omdat het aandeel bio heel hoog ligt én de keuze wordt gemaakt om richting 100% bio te gaan (, m.u.v. zout, water en producten uit zee). Een flink aantal (zelfstandige) winkels zijn reeds 100% biologisch. Dat is geheel anders dan de retailers die – over het algemeen – gangbare levensmiddelen hebben, met een klein (of relatief klein) aandeel van biologische levensmiddelen. Om zoiets te inspecteren moet heel helder zijn welke risico’s er bestaan en daarop zou het inspectieplan in onze optiek aangepast moeten worden.

Kwaliteitshandboek winkelcertificering nu beschikbaar!

Wij zijn erg trots en blij dat wij eindelijk de eerste officiële versie van het kwaliteitshandboek digitaal kunnen overhandigen aan onze leden.

Roosmarijn Saat, voorzitter BWV & eigenaresse Gimsel Rotterdam heeft n.a.v. haar winkelcertificering, als voorzitter van de Biowinkelvereniging én in samenwerking met Skal een kwaliteitshandboek opgesteld.

De afgelopen maanden hebben wij met elkaar kritisch gekeken naar wat er redelijkerwijs gevraagd kan worden van de ondernemer. Wij blijven in gesprek met onze leden en de medewerkers en inspecteurs van Skal om de administratieve last te kunnen verminderen. Ook de wederzijdse praktijk ervaring zal inzicht en ontwikkeling geven waarop wij kunnen anticiperen.

Het kwaliteitshandboek is beschikbaar voor een ieder van onze leden. Dit geeft een heldere steun in het proces van certificering. Interesse en/of de laatste versie ontvangen? Stuur een bericht naar info@biowinkelvereniging.nl

Skal certificering update 2022 | alles op een rij

Certificatieplicht
Voor winkelketens, zelfstandige winkels en marktkramen die biologische producten verkopen, geldt er sinds 2021 een certificatieplicht. Een verkooppunt is certificatieplichtig als er sprake is van onverpakte verkoop en/of als er handelingen met biologische producten uitgevoerd worden, zoals snijden en verpakken, afbakken of het mengen van losse producten (bijvoorbeeld noten).

In 2021 heeft Skal 71 zelfstandige winkels en marktkramen gecertificeerd. In 2022 zullen de andere certificatieplichtige winkels en marktkramen zich moeten aanmelden voor certificatie.

Toezicht en handhaving
In 2022 zal Skal toezicht gaan houden op de naleving van de certificatieplicht en deze ook gaan handhaven. Certificatieplichtige supermarktketens en verkooppunten die zich nu nog niet hebben aangemeld voor certificatie, dienen dit voor 1 maart 2022 alsnog te doen. Het alternatief is dat zij geen onverpakte biologische producten meer kunnen verkopen en geen bereidingsactiviteiten mogen uitvoeren. Per maart 2022 zal er actief toezicht worden gehouden op de verkoop van biologische levensmiddelen. Per juli 2022 start Skal de handhaving bij overtreding van de biologische verordening inzake verkooppunten.

Aanmelden voor certificatie
Mocht uit de certificatiecheck blijken dat uw verkooppunt gecertificeerd dient te worden voor de verkoop van biologische producten dan dient u zich aan te melden bij Skal.

Na aanmelding wordt een afspraak met u gemaakt voor een toelatingsonderzoek. Meer informatie over hoe u zich hier op kunt voorbereiden, leest u hier. Het toelatingsonderzoek wordt aangekondigd en vindt plaats op het vestigingsadres. Het toelatingsonderzoek is een kennismaking met Skal. De inspecteur bespreekt wat er van uw verkooppunt verwacht wordt. Lees hier een interview met een inspecteur.

Uitzonderingen certificatieplicht
In 2021 zijn de uitzonderingen en definities uitgewerkt en heeft Skal de sector geïnformeerd over de certificatieplicht.

  • Verkooppunten met een beperkte omzet zijn onder voorwaarden niet certificatieplichtig maar dienen zich alleen te registreren bij Skal
  • Verkooppunten die alleen verpakte producten verkopen (niet onder eigen handelsnaam), zijn niet certificatieplichtig
  • Horeca en verkoop van biologische producten voor directe consumptie vallen niet onder de certificatieplicht.
  • Het snijden van kaas/ brood voor het oog van de consument met als doel de directe verkoop, is niet certificatieplichtig

Op de website van Skal is de certificatiechecker te vinden, hier ontdekt u of uw verkooppunt certificatieplichtig is of niet. Reeds gecertificeerde landbouwbedrijven met een (boerderij) winkel of marktkraam, kunnen het verkooppunt laten toevoegen aan het bestaande bio-certificaat. Er volgen geen extra kosten, behalve wellicht een iets langere inspectietijd. Ook webshops vallen onder de certificatie- en registratieplicht. Lees hier meer daarover.

Kosten
Aan de bio-certificatie van verkooppunten zijn kosten verbonden. Deze zijn per verkooppunt opgedeeld in een jaarlijkse algemene bijdrage, een certificatiebijdrage, een toezichtsbijdrage en de kosten van de jaarlijkse inspectie. Het eerste jaar gaat het daarnaast om een aanmeldbijdrage en de kosten van het toelatingsonderzoek.

De certificatiekosten per verkooppunt zijn in het jaar van aanmelding minimaal €650 Voor de opvolgende jaren zal dit (afhankelijk van de inspectieduur) ongeveer €500 bedragen.

Bij een nieuwe aanmelding voor certificatie wordt de certificatiebijdrage tegelijktijdig in rekening gebracht met de overige tarieven (jaarbijdrage, toezichtbijdrage, aanmeldbijdrage). Deze factuur ontvangt u na aanmelding. Na uitvoering van het toelatingsonderzoek ontvangt u een factuur voor de inspectietijd.

Vanaf het volgende jaar geldt het standaardproces van jaarlijkse inspectie en facturatie. Facturatie van de jaarbijdrage, toezichtbijdrage, en aanmeldbijdrage vindt plaats aan het begin van het kalenderjaar. De kosten van de jaarlijkse inspectie worden gefactureerd na afloop van de inspectie op basis van de inspectietijd.

Doelgroep

Eerste jaar

Tweede en volgende jaar

Zelfstandige winkels en marktkramen

Aanmeldbijdrage (eenmalig) € 148

Toelatingsonderzoek (uurtarief € 107/uur)

Jaarbijdrage (naar rato) € 148

Certificatiebijdrage € 159

Toezichtbijdrage (naar rato) € 100

Inspectie (1x per jaar) uurtarief € 107/uur

Jaarbijdrage € 148

Certificatiebijdrage € 159

Toezichtbijdrage € 100

Zie de website van Skal goedgekeurd tarievenblad.

Toelatingsonderzoeken zijn van start gegaan bij zelfstandige ondernemers

De eerste drie zelfstandige biologische speciaalzaken hebben begin mei 2021 het toelatingsonderzoek gehad vanuit Skal. Met deze ervaring zijn wij, vanuit de Biowinkelvereniging, in overleg met Skal om de zaken waar nu tegen aan gelopen is te tacklen, vereenvoudigen of op te lossen. Eind mei gaat Skal verder met de controle voor de zelfstandigen. De extra administratieve last blijft, echter zijn wij goed op weg om het zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te maken voor de winkeliers!

Nog niet aangemeld? Doe dat dan nu via: https://www.skal.nl/starten-met-bio