CWA Team

Servicedesk
De Servicedesk is op werkdagen bereikbaar voor al uw bevindingen ten aanzien van de CWA. De CWA Servicedesk is ondergebracht bij Valk Solutions. Als u de CWA Servicedesk belt krijgt u een helpdesk-medewerker van Valk Solutions aan de lijn die goed ingevoerd is in de CWA-JDS.

De volgende tijden gelden voor het melden van bevindingen aan de CWA Servicedesk:
Maandag / Vrijdag: 9.00-17.00
Email: servicedesk@cwadiensten.nl
Telefoon: 06 22 66 79 43


Secretariaat en Administratie
Tamara Hop is verantwoordelijkheid voor het secretariaat en de administratie.
Email: info@cwa-diensten.nl
Telefoon: 0610968951

Management
Bavo van den Idsert is directeur van de CWA b.v.
Email: bavo@cwa-diensten.nl
Telefoon: 0626160049

Het bestuur
CWA b.v. is 100% eigendom van de gebruikers, de Stichting CWA. Het bestuur van Stichting CWA bestaat uit:
Roosmarijn Saat (Gimsel Rotterdam) - voorzitter
Pieter Tent (Ekoplaza Nachtegaalstraat Utrecht) - penningmeester
Merle Koomans van den Dries (Odin) - secretaris
Erik Does (Udea) - bestuurder
E-mail: bestuur@cwa-diensten.nl

Alle bestuurders van Stichting CWA maken ook deel uit van het bestuur van de Biowinkelvereniging (BWV). Leden van de BWV genieten sterk voordeel en betalen niet voor de dienst artikeldata, maar alleen 225 Euro voor de Servicedesk & Licentiekosten.

De onafhankelijkheid van de Stichting CWA is geborgd in de statuten. De bestuurders hebben geen toegang tot gevoelige data en verkoop van de CWA b.v. aandelen is statutair alleen mogelijk met instemming van het bestuur van Stichting Bionext, als extra borging voor de onafhankelijkheid. Stichting CWA en CWA b.v. hebben geen winstoogmerk.

Neem contact met ons op