Nieuws

Kijk, lees en luister... alle informatie op een rij over CRISPR-Cas

03-05-23 15:40

Onze keuzevrijheid in het geding?

Graag houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen in onze sector. In dit geval een zorgwekkende: CRISPR-Cas en wij willen de kennis die inmiddels bekend is graag met jullie delen.

In de EU wordt op dit moment gesproken over deregulering CRISPR-Cas een nieuwe GMO-techniek. Mogelijk leidt dit er toe dat CRISPR-Cas ook in de biologische landbouw ongemerkt zijn intrede kan doen. Er is sinds jaren een sterke lobby vanuit de agro-industrie om het sleutelen aan DNA techniek zonder etiketteringsplicht en risicoanalyse toe te laten. Deze lobby is zo sterk, dat de biologische sector niet welkom was bij het ronde tafelgesprek van LNV, afgelopen januari.

De voorstanders van CRISPR-Cas verwachten met de techniek sneller droogte-, ziekte- en plaag-tolerante gewassen te kunnen bieden die voedselzekerheid bieden voor de hele wereld. Maar, als de komende tijd door Europa besloten wordt CRISPR-Cas niet meer onder de regelgeving voor GMO-technieken te scharen (oftewel te dereguleren), dan betekent dat er voor gewassen gemodificeerd met CRISPR-Cas geen verplichte risicoanalyse en etiketteringsplicht meer nodig is en overal gebruikt kan worden. Daardoor komen deze GMO-producten onzichtbaar in de normale productie- en voedselketen terecht. Niemand weet dan dus meer wat hij op zijn bord heeft liggen. Of dat er in de gewassen die je teelt een GMO-component zit. En daarmee verdwijnt dus de keuzevrijheid voor consument én de biologische boer en alle schakels daartussen. De biologische landbouw dan dus niet meer garanderen dat ze GMO-vrij blijft. Terwijl GMO-technieken niet gewenst en toegestaan zijn in biologische producten, omdat ze niet passen bij de waarden van de biologische landbouw.

Kijk, lees en beluister alle info die we tot nu toe hebben verzameld!


vind-ik-leuk(s)