Nieuws

Van project True Price Winkelformat naar hoe nu verder?

13-12-22 15:30

Alle producten met hun Echte Prijs in de winkel. Daar gaan we voor. Omdat wij geloven dat de duurzame keuze dan ook de goedkoopste keuze is.

De True Price-Methode
Op weg naar het winkelschap leggen producten allemaal hun eigen unieke reis af. Een reis waarin ze ook belastende sporen achterlaten. Bijvoorbeeld C02-uitstoot, de vervuiling van water en landbouwgrond of de uitputting van grondstoffen. De vraag is: wie neemt deze kosten voor zijn rekening? Zolang de kosten verborgen blijven, wordt de steeds hoger oplopende rekening afgeschoven op de samenleving en toekomstige generaties.

Wat hebben we gedaan
Het afgelopen jaar onderzochten we via een pilot hoe de Echte Prijs kan worden ingevoerd in de biologische speciaalzaak. Naast het automatiseringsstuk en de invoering in de kassasystemen, ligt de grootste uitdaging bij communicatie. Ziet de winkelier het zitten? Is het personeel goed op de hoogte? En snappen de klanten waar deze nieuwe prijzen vandaan komen?

Wat we ontdekten
Uit onze pilots komt duidelijk naar voren dat je personeel en klanten op persoonlijk-niveau moet betrekken. De Echte Prijs-methode is gewoon een heel complex verhaal. Wanneer iedereen gemotiveerd en betrokken is, blijkt dat klanten vaak ook bereid zijn deze Echte Prijs te betalen. Zeker aangezien het bij biologische producten om slechts enkele centen achter de komma gaat.

Waar we tegenaan liepen
Ook ontdekten we tijdens deze pilot een aantal nieuwe uitdagingen. Op dit moment wordt er in de True Price-rekenmethodes namelijk geen rekening gehouden met biologisch als andere vorm van landbouw. Om een voorbeeld te noemen: uit de True Price-berekening komen sommige bio-producten negatief naar voren door een hoger landgebruik. Dit omdat er meer land nodig is per kilo opbrengst. Er wordt hierbij echter geen rekening gehouden met de positieve impact die de biologische landbouw heeft op de bodemgezondheid en biodiversiteit, juist dankzij deze extensievere productiemethode. Ook dierenwelzijn is tot op heden niet opgenomen in de berekeningen. Per kilo komen kooikippen er goed uit qua uitstoot, maar of dat gewenst is?

Hoe nu verder?
Hoe gaan we nu dan een Echte én Eerlijke Prijs berekenen? Voor biologische producten lijkt de oplossing op dit moment om te gaan rekenen vanaf de boer. Dit is niet eenvoudig en enorm intensief. Want alleen door alle producten specifiek door te rekenen krijg je het werkelijke beeld. Generieke rekenmodellen geven een globaal inzicht, maar als in deze modellen geen onderscheid is tussen verschillende landbouwmethodes dan trekt het behoorlijk scheef.

We zijn er dus nog niet. Maar alles wat we geleerd hebben in deze pilot nemen we mee in de keuze voor onze vervolgstappen én in de reeds lopende onderzoeken binnen de sector naar de Echte Prijs.

Aanhaken
Ben jij een rekenwonder? Heb je ergens een interessant True Price praktijkvoorbeeld gezien? Ken je berekeningen die al rekening houden met de diversiteit aan landbouwmethoden? Laat het ons weten en help ons in onze zoektocht!


vind-ik-leuk(s)