Nieuws

#Bioweetjes maart 2022

30-03-22 12:06

Wist je dat…

…ook bio fruit pitloos kan zijn?

Door natuurlijke variatie komen er ook in de biologische landbouw soms citroenen/limoenen/mandarijnen enz. voor die geen pitten hebben. Deze bomen kunnen zichzelf niet voortplanten. Je kunt deze bomen wel stekken door er een tak vanaf te nemen en die verder te laten groeien op een nieuwe onderstam. Enten heet dat. De eigenschappen blijven, van de oorspronkelijke boom zoals de pitloosheid, behouden. Enten is een techniek die al eeuwen door fruittelers wordt toegepast. Geen pitten in uw fruit betekent dus niet dat de fruit niet biologisch is.

…dat sommige biologische boeren kalfjes bij hun moeder proberen te houden?

De discussie of een kalf wel of niet bij de koe ‘moet’ blijven heeft veel kanten. Er zijn zowel welzijnsargumenten voor als tegen de praktijk van het weghalen van de kalf bij de koe na de geboorte. Betere mogelijkheden tot monitoring van de gezondheid, betere hygiëne van de omgeving en gevaar wanneer kleine kalveren in de grote kudde lopen. Veel biologische ondernemers zijn bezig met het uitvinden hoe kalfjes bij de koe laten praktisch toegepast kan worden op een melkveehouderij. Voor veel boeren is het echter nog moeilijk om dit toe te passen. Veel veehouderijsystemen zijn er niet op ingericht waardoor het niet verantwoord is de kalveren bij de koe te laten. Ook kost het veel extra arbeid die in veel gevallen niet beschikbaar is op het bedrijf. Echter, de biologische sector is doorlopend in discussie wat het beste is voor mens/dier/natuur en kalf bij de koe is hier een onderdeel van. De toekomst lijkt wel de kant op te gaan van kalveren bij de koe laten.


vind-ik-leuk(s)