Milieucentraal omarmt True Price

Op de website van milieucentraal staat een nieuwe duidingspagina over True Price. Producten met een goed keurmerk worden genoemd als voorbeeld van producten met een eerlijker prijs. (En minder schade voor milieu, dier en mens).

Zie: True Price: deechte prijs | Milieu Centraal


True Price / Echte Prijs - hoe nu verder?

Alle producten met hun Echte Prijs in de winkel. Daar gaan we voor. Omdat wij geloven dat de duurzame keuze dan ook de goedkoopste keuze is.

De True Price-Methode
Op weg naar het winkelschap leggen producten allemaal hun eigen unieke reis af. Een reis waarin ze ook belastende sporen achterlaten. Bijvoorbeeld C02-uitstoot, de vervuiling van water en landbouwgrond of de uitputting van grondstoffen. De vraag is: wie neemt deze kosten voor zijn rekening? Zolang de kosten verborgen blijven, wordt de steeds hoger oplopende rekening afgeschoven op de samenleving en toekomstige generaties.

Wat hebben we gedaan
Het afgelopen jaar onderzochten we via een pilot hoe de Echte Prijs kan worden ingevoerd in de biologische speciaalzaak. Naast het automatiseringsstuk en de invoering in de kassasystemen, ligt de grootste uitdaging bij communicatie. Ziet de winkelier het zitten? Is het personeel goed op de hoogte? En snappen de klanten waar deze nieuwe prijzen vandaan komen?

Wat we ontdekten
Uit onze pilots komt duidelijk naar voren dat je personeel en klanten op persoonlijk-niveau moet betrekken. De Echte Prijs-methode is gewoon een heel complex verhaal. Wanneer iedereen gemotiveerd en betrokken is, blijkt dat klanten vaak ook bereid zijn deze Echte Prijs te betalen. Zeker aangezien het bij biologische producten om slechts enkele centen achter de komma gaat.

Waar we tegenaan liepen
Ook ontdekten we tijdens deze pilot een aantal nieuwe uitdagingen. Op dit moment wordt er in de True Price-rekenmethodes namelijk geen rekening gehouden met biologisch als andere vorm van landbouw. Om een voorbeeld te noemen: uit de True Price-berekening komen sommige bio-producten negatief naar voren door een hoger landgebruik. Dit omdat er meer land nodig is per kilo opbrengst. Er wordt hierbij echter geen rekening gehouden met de positieve impact die de biologische landbouw heeft op de bodemgezondheid en biodiversiteit, juist dankzij deze extensievere productiemethode. Ook dierenwelzijn is tot op heden niet opgenomen in de berekeningen. Per kilo komen kooikippen er goed uit qua uitstoot, maar of dat gewenst is?

Hoe nu verder?
Hoe gaan we nu dan een Echte én Eerlijke Prijs berekenen? Voor biologische producten lijkt de oplossing op dit moment om te gaan rekenen vanaf de boer. Dit is niet eenvoudig en enorm intensief. Want alleen door alle producten specifiek door te rekenen krijg je het werkelijke beeld. Generieke rekenmodellen geven een globaal inzicht, maar als in deze modellen geen onderscheid is tussen verschillende landbouwmethodes dan trekt het behoorlijk scheef.

We zijn er dus nog niet. Maar alles wat we geleerd hebben in deze pilot nemen we mee in de keuze voor onze vervolgstappen én in de reeds lopende onderzoeken binnen de sector naar de Echte Prijs.

Aanhaken
Ben jij een rekenwonder? Heb je ergens een interessant True Price praktijkvoorbeeld gezien? Ken je berekeningen die al rekening houden met de diversiteit aan landbouwmethoden? Laat het ons weten en help ons in onze zoektocht!

True Price Winkelformat - 2022

Gestart in het najaar van 2021 en afgerond in juni 2022: True Price Winkelformat. De onderzoeksvraag: Kunnen wij een werkend winkelformat realiseren dat toegepast kan worden op winkels die bij de Biowinkelvereniging aangesloten zijn?

Maandag 9 mei 2022 zijn de pilots van start gegaan. In de 6 deelnemende winkels: Gimsel Rotterdam, Ekoplaza Bilthoven, Ekoplaza Delft, De Groene Winkel Zeist*, Odin Bergen, Odin Den Haag & Odin Zutphen, tref je vijf producten (broccoli, tomaat, aardappel, champignons, volkorenbrood (desem/gist) aan waar de Verborgen Kosten zijn uitgelicht.

Op weg naar het winkelschap leggen producten allemaal hun eigen unieke reis af. Een reis waarin ze helaas ook belastende sporen achterlaten. Bijvoorbeeld C02-uitstoot tijdens het vervoer naar de winkel, de vervuiling van water en landbouwgrond tijdens de productie of de uitputting van grondstoffen, zoals metalen, gas en olie. Ook onderverdiening en onderbetaling binnen de productieketen komt nog voor. De vraag is: Wie neemt deze kosten eigenlijk voor zijn rekening?

Zolang deze kosten verborgen blijven, wordt de steeds hoger oplopende rekening afgeschoven op de huidige samenleving en toekomstige generaties. Tijd voor actie! Een eerlijker voedselsysteem met de echte prijzen waarin geen kosten meer verborgen blijven.

Kort samengevat:
Echte Prijs = Verborgen kosten + Normale winkelprijs

Klik hier voor de flyer die in de winkels te vinden is!

Hoe herken je de schapkaarten? Die zien er zo uit:

*De Groene Winkel Zeist is in juni gestart met de pilot

Downloads:
True Price Winkelformat - handleiding
True Price Winkelformat - conclusie


Hoe zijn we gekomen tot dit project?

De Aanzet - Maarten Rijninks (initiatiefnemer)
In 2020 (op Black Friday om precies te zijn) startte De Aanzet met een nieuw en ambitieus project: true pricing. Maarten: "Het geeft gewoon een goed gevoel om de echte prijs te betalen. Dat is ook logisch: je draagt bij aan iets positiefs, je pakt je eigen footprint aan, je schuift je rotzooi niet door naar de volgende generatie... Daar kan je mee aankomen op een feestje"
De Aanzet is koploper wat true pricing betreft maar heeft i.s.m. True Price de biologische keten in beweging gebracht. Maarten is ook betrokken en initiatief nemer van verschillende projecten die true pricing groot moeten maken. Zo werkt hij samen met cateraar Vermaat om echte prijzen te introduceren in bedrijfskantines. En hij werkt samen met BioNederland om bedrijven warm te maken voor echte prijzen. Met de Biowinkelvereniging en True Price is het True Price Winkelformat gestart.
Het is een mooi begin maar tegelijkertijd van er nog een wereld te winnen. "We mogen één dingen goed onthouden: uiteindelijk zijn met z'n allen veel goedkoper uit als we de echte kosten aan de vóórkant al betalen. Als we dat niet doen, krijgen we in de toekomst namelijk de rekening voor klimaatschade, ontbossing en milieuvervuiling op ons bord. En die prijs is veel hoger. Dat maak true pricing zo'n interessant systeem."True Price - Maurits Appeldoorn & Kim uit de Bosch
True Price is een sociale onderneming uit Amsterdam. Onze missie is om alle producten duurzaam en betaalbaar te maken door de echte prijs uit te rekenen en te verbeteren. We zijn internationaal een van de koplopers op dit gebied, met ruim 10 jaar ervaring, 100en echte prijzen die we berekend hebben en een snel groeiende groep winkels, cafés, producten en restaurants die de echte prijs van hun producten laat zien.

Dit project past goed in onze missie en bij de huidige ontwikkelingen. Het momentum voor echte prijzen groeit. De bio-sector is altijd een voorloper geweest op het gebied van verduurzaming en laat met dit project zien dat het een nieuwe stap vooruit zet. Samen met andere ondernemers in binnen- en buitenland vormen we een sterke coalitie die de huidige status quo uitdaagt en de transitie naar een echte, structureel duurzame economie versnelt. True Price helpt de Biowinkelvereniging in dit project met het uitrollen van true pricing in de deelnemende biologische supermarkten en de ontwikkeling van de handleiding voor implementatie van true pricing in de winkel. We hebben de berekeningen uitgevoerd en denken actief mee bij de implementatie en communicatie van true pricing op de winkelvloer. Ga voor meer informatie naar: www.trueprice.org

Biowinkelvereniging - Roosmarijn Saat & Daisy Alsemgeest
De Biowinkelvereniging wil voor haar leden, in dit project, inzichtelijk maken wat er benodigd is om true price uit te rollen op de winkelvloer. Met het inzetten van true price kan er gewerkt worden aan een eerlijker en transparant prijsbeleid en dit is passend bij hoe er vanuit de biologische speciaalzaken gekeken wordt naar de prijsstelling richting de consument. De Biowinkelvereniging wil met dit project kunnen bijdragen aan een verdere verduurzaming van de biologische keten en wil dit ook borgen naar de toekomst. Samen met de partners in dit project wil de Biowinkelvereniging een duidelijk signaal afgeven dat biologisch hiermee stappen zet richting verdere verduurzaming van de voedselketen en dat true price als tool helpt om dit inzichtelijk te maken. Daarnaast willen we laten zien dat true price een rol kan spelen in een eerlijk vergelijk met niet-biologische producten en als voorbeeld dienen voor anderen.Studenten - Yvette van 't Veer & Nathalie Uittenhout
Wij zijn twee studentes van de Master Circulaire Economie bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. We hebben met veel verschillende ondernemers binnen de biologische voedingsbranche gesproken. Wij hebben veel geleerd over het proces van ons eten: van de afkomst van Honing van de Traay tot aan de klantenbinding bij Goodyfood. Hartelijk dank aan alle ondernemers die hieraan meegewerkt hebben! Het resultaat is een uitgebreid rapport dat opgevraagd kan worden bij Daisy Alsemgeest. Wij zijn nu aangekomen bij de tweede fase, de implementatie van de True Price. Wij gaan een ontwerp maken waarmee het True Price winkelformat kan worden overgedragen aan biologische speciaalzaken die aangesloten zijn bij de Biowinkelvereniging.BioNederland - Natalie Oudenhoven
Om de echte prijs inzichtelijk te maken zal de hele keten in beeld moeten worden gebracht. Een aantal leden van BioNederland maken deze verborgen kosten van hun producten inzichtelijk. BioNederland werkt graag mee aan dit project om bij te dragen aan het uitrollen van true pricing in de deelnemende biologische speciaalzaken en de ontwikkeling van de handleiding voor implementatie van true pricing in de winkel. De berekening van deze true costs zal ook gedeeld worden met onze leden zodat we in de toekomst van veel meer producten deze berekening kunnen maken.Vragen?
Het kan goed zijn dat je als winkelier, medewerker of consument nog vragen hebt.
Stel ze gerust en lees ook ons FAQ eens door.

Interessante links
Artikel Trouw